Help with Search courses

Odnosi s javnošću u javnoj upravi

Svrha radionice je kroz dvosmjernu komunikaciju i konkretne primjere unaprijediti znanje polaznika odnosima s javnošću u javnoj upravi i institucijama. Kroz predavanje korisnici usvajaju i alate koje mogu koristiti kod strateškog komuniciranja te promišljaju o važnosti modernizacije odnosa s javnošću.

Opći cilj; Usvojiti osnove odnosa s javnošću u javnoj upravi i primijeniti ih u svojem okruženju.

Specifični cilj; Razumjeti važnost promišljenog, strateškog komuniciranja, interne komunikacije i stalnog usavršavanja u medijskom treningu.

Ishod; Polaznici će znati što znače pojmovi; komunikacijska strategija, komunikacijski plan, taktike odnosa s javnošću, odnosi s medijima, krizno komuniciranje, evaluacija odnosa s javnošću.

Upravljanje vremenom

Nakon radionice polaznici će:

-          Analizirati kako koriste svoje vrijeme, koliko ga kontroliraju i jesu li zadovoljni time;

-          Definirati razloge za produktivno i neproduktivno korištenje vremena

-          Moći analizirati prednosti i nedostatke rada od kuće, koje su iz njihovog iskustva jake strane, a koji nedostaci rada od kuće

-          Dublje razumijeti važnost i naučiti kako uspostaviti ravnotežu između privatnog i poslovnog vremena

-          Osvijestiti izbore koji su nam na raspolaganju i izazove koji su s tim povezani

-          Postići veću razinu produktivnosti kroz postavljanje ciljeva, zadataka i rokova

-          Dobiti uvid u tehnike i alate upravljanja vremenom i sobom

Uvidjeti važnost planiranje i učinkovitog vođenja sastanaka

Wellbeing na radnom mjestu: 6 elemenata za zadovoljan tim

Polaznici će do kraja webinara:

 • razumjeti važnost dobrobiti članova njihovog tima
 • razumjeti utjecaj dobrobiti na rezultate i motivaciju
 • osvijestiti benefite zadovoljstva i dobrobiti na radnom mjestu
 • naučiti 6 elemenata koji prema znanosti pozitivne psihologije značajno utječu na dobrobit na radnom mjestu
 • prepoznati koji od elemenata su jake i slabe strane u njihovom timu
 • savladati praktične alate kojima mogu poboljšati svih 6 elemenata
 • dobiti nove ideje, motivaciju i aktivno promišljati kako podržati zaposlenike da ojačaju vlastitu dobrobit

Psihološka otpornost

Polaznici će do kraja webinara:
- osvijestiti važnost psihološke otpornosti
- upoznati se sa načinom na koji psihološka otpornost funkcionira
- razumjeti kojih 10 osnova sačinjava psihološku otpornost
- promisliti koje su njihove vlastite jake i slabe strane kod psihološke otpornosti
- osvijestiti kako ojačati svaki od pojedinačnih 10 faktora psihološke otpornosti

- naučiti praktične alate za ojačavanje psihološke otpornosti kod sebe i drugih

Što je psihološka otpornost i kako funkcionira
10 osnova psihološke otpornosti: Mindset, Preuzimanje kontrole, Fizička razina energije, Pozitivne emocije i zahvalnost, Poznavanje samog sebe, Samoregulacija, Stavovi i samopouzdanje, Smislenost, Društveni odnosi i okolina, Prilagodljivost.

Praktični alati za osnaživanje psihološke otpornosti kod sebe i drugih


Timovi otporni na krizu

Svrha radionice je kroz teoretski sadržaj, konkretne primjere  unaprijediti znanje polaznika o važnosti komunikacije unutar tima, ispravnom delegiranju, smanjivanju stresa i pravilima upravljanju u vrijeme krize.

Kroz predavanja će se korisnicima pružiti konkretni alati koje mogu koristiti kako bi poboljšali svoju komunikaciju i o svojem timu promišljali na drugačiji način.  

Nastavne cjeline edukacije;

Efikasno komuniciranje u timu – što su pravila aktivnog slušanja, rezimiranja, postavljanja pitanja.

Delegiranje kao moćan alat  - kako i zašto delegiramo unutar tima, koja su pravila uspješnog delegiranja i na što moramo obratiti pažnju

Kriza kao prilika – što označavamo kao krizu, kako napraviti krizni tim i komunicirati u tijeku krize.

Tim koji preživljava – kakva mora biti organizacijska klima da stvorimo stabilan tim, što su alati za poboljšanje fleksibilnosti, kako raditi na svojoj reputaciji unatoč krizi.  

Leadership i nova normala

Svrha radionice je pripremiti rukovoditelje za izazove rukovođenja nakon povratka iz izolacije uzrokovane pandemijom COVID-19. Radionica se sastoji od šest cjelina :

 • Uvodni dio
 • Učinkovito donošenje odluka i upravljanje promjenama 
 • Asertivno vođenje
 • Vođenje timova na daljinu 
 • Upravljanje stresom 
 • Upravljanje vremenom.

Ciljevi radionice su :

 • Razumjeti važnost donošenja odluka
 • Upoznati se s nekim alatima za odlučivanje
 • Osvijestiti zašto se opiremo promjenama
 • Naučiti jedan pristup upravljanja promjenama
 • Znati definirati što je to asertivno komuniciranje
 • Osvijestiti razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog komuniciranja
 • Osvijestiti posljedice ovih stilova komuniciranja
 • Osvijestiti si kako povećati vlastitu asertivnost
 • Usvojiti neke od tehnika asertivnog ponašanja
 • Osvijestiti izazove i prednosti rada na daljinu
 • Razumjeti ulogu učinkovitog vođenja timova na daljinu
 • Dobiti uvid u elemente učinkovitog vođenja timova na daljinu
 • Osvijestiti preduvjete za uspješan rad timova na daljinu
 • Znati definirati što je stres
 • Osvijestiti što vama stvara stres
 • Osvijestiti si kako si možete pomoći u nošenju s aktualnim stresorima
 • Usvojiti neke od tehnika opuštanja/suočavanja sa stresom
 • Moći analizirati prednosti i nedostatke rada od kuće
 • Osvijestiti izbore koji su nam na raspolaganju i izazove koji su s tim povezani
 • Dobiti uvid u tehnike upravljanja vremenom i sobom. 

Komuniciranje u doba krize

  Svrha radionice je kroz dvosmjernu komunikaciju i konkretne primjere unaprijediti znanje polaznika o mogućim kriznim situacijama te osvijestiti važnost pripreme i aktivnosti koje se u krizi provode.

Opći cilj radionice je usvajanje osnove kriznog komuniciranja i njihova primjena.

Specifični cilj je razumijevanje važnosti kriznog tima i kriznog plana te konstantnog ulaganja u dobru timsku komunikaciju.

Ishod radionice je da će polaznici razumijevati sljedeće pojmove; kriza, krizni tim, krizni plan, krizno komuniciranje s medijima, post krizne aktivnosti. 

Kroz radionicu će se obraditi sljedeće cjeline:

·         Što je kriza i postoje li specifičnosti za vašu organizaciju?

·         Kakve je komunikacija kada se dogodi kriza?

·         Što je krizni tim?

·         Što je krizni plan?

·         Kako dobro segmentirati javnosti s kojima se komunicira?

·         Kako i kada uključiti novinare?

·         Kada kriza može biti prilika i za koje segmente poslovanja?

·         Što je s reputacijskim kapitalom u doba krize?

Tijekom radionice koristit će se metode usmenog izlaganja kao što su upoznavanje, objašnjavanje, metoda razgovora kao i metode dokumentacijskog argumentiranja.