Help with Search courses

Putem profesionalnog razvoja

Za sudjelovanje u programu e-učenja AZOO-a potrebno je prijaviti se putem portala www.ettaedu.azoo.hr.  Vrijeme održavanja i detaljne informacije o programu dostupne su na www.azoo.hr > Stručno usavršavanje > Katalog stručnih skupova > Skupovi po područjima > Programi e-učenja AZOO-a.

Izazovi mentorstva

Za sudjelovanje u programu e-učenja AZOO-a potrebno je prijaviti se putem portala www.ettaedu.azoo.hr.  Vrijeme održavanja i detaljne informacije o programu dostupne su na www.azoo.hr > Stručno usavršavanje > Katalog stručnih skupova > Skupovi po područjima > Programi e-učenja AZOO-a.

Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu

Za sudjelovanje u programu e-učenja AZOO-a potrebno je prijaviti se putem portala www.ettaedu.eu.  Vrijeme održavanja i detaljne informacije o programu dostupne su na www.azoo.hr > Stručno usavršavanje > Katalog stručnih skupova > Skupovi po područjima > Programi e-učenja AZOO-a.

Strategije učenja i poučavanja

Program e-učenja Strategije učenja i poučavanja namijenjen je svim odgojno-obrazovnim radnicima.  Tijekom vremenskog razdoblja od njesec i pol svaki polaznik samostalno bira tijek i dinamiku rada u programu. Provedeno vrijeme rada u programu (75%, tj. min 15 sati) ujedno je i mjerilo za dodjeljivanje potvrde o sudjelovanju u programu, a potvrda  se dodjeljuje nakon zatvaranja programa.

Očekuje se da će polaznici ovoga programa: 

- uočiti nužnost promjene u pristupu učenju i poučavanju

- preispitati vlastiti pristup učenju i poučavanju

- usvojiti osnovna načela poučavanja usmjerenog na učenika

- moći primijeniti opisane strategije učenja i poučavanja.