Mogući prekidi u radu sustava - 24. 9. 2020.

Mogući prekidi u radu sustava - 24. 9. 2020.

by Admin Mooc -
Number of replies: 0

Poštovani korisnici,

u četvrtak 24. rujna 2020. u vremenu od 06:00 do 08:00 sati planirana je nadogradnja programske podrške SSO servisa sustava AAI@EduHr. Iako se ne očekuju, u to su vrijeme mogući kraći prekidi u radu SSO servisa koji mogu rezultirati problemima prilikom prijave u sustav.